Wycieczka Idź w góry czytaj więcej

Kurs 2016 czytaj więcej

Półrocznik 2016 czytaj więcej

O SMPG LIDER

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich (SMPG) „LIDER” z siedzibą w Zakopanem powstało w 2004 roku. Zrzesza grupę ponad 120 Międzynarodowych Przewodników Górskich, pochodzących z różnych kół przewodnickich i środowisk. Przynależność do LIDERA nie jest sprzeczna z członkostwem w innych - macierzystych kołach Jego pierwotnym celem było wprowadzenie polskich przewodników górskich do Europy i doprowadzenie do tego, by byli rozpoznawalni i mogli legalnie pracować w innych pasmach górskich Europy. Obecnie kładziemy nacisk na wprowadzenie IML do grupy regulowanych zawodów europejskich. Nie mniej ważnym celem jest samodoskonalenie, aby oferować polskim klientom możliwość atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania czasu w górach całego Świata.

Od listopada 2004 roku SMPG, wraz z przewodnickimi organizacjami z Bułgarii i Włoch, było członkiem aspirantem UIMLA. Po cyklu szkoleń przeprowadzonych pod kontrolą komisji technicznej UIMLA, polscy przewodnicy zrzeszeni w SMPG zostali przyjęci do grona Międzynarodowych Przewodników Górskich podczas zjazdu UIMLA w Hiszpanii w listopadzie 2005 roku. Wszyscy przewodnicy, którzy zaliczyli pozytywnie cykl szkoleniowy zorganizowany przez stronę polską, otrzymali odznaki i legitymacje uprawniające do prowadzenia klientów po wszystkich górach państw członkowskich. Obecnie otwieramy się na szeroko rozumiane środowiska przewodników górskich w Polsce, pragnąc uczynić z SMPG prężną organizację reprezentującą interesy sporego lobby związanego z górami.

Przynależność do naszej organizacji jest ważna zwłaszcza dla tych przewodników, którzy traktują swoją pracę przewodnicką jako stałe źródło dochodów i pragną swą działalność prowadzić również poza granicami Polski.